Czy mielona kukurydza to pasza idealna dla zwierząt?

Kukurydza to jedna z istotniejszych roślin pastewnych w naszej strefie klimatycznej. W polskich oborach jest podawana w różnej postaci. Dostępnych jest wiele opcji zbioru i konserwacji kukurydzy, dzięki czemu dostępne są pasze o zróżnicowanych parametrach. Wybór formy paszy sporządzanej z kukurydzy to indywidualna decyzja uzależniona od warunków panujących w gospodarstwie.

Co wpływa na wybór formy paszy sporządzanej z kukurydzy?

Duży wpływ na wybór formy ma dostępna baza paszowa. W przypadku, gdy podstawą bazy paszowej są użytki zielone, które stanowią podstawową paszę objętościową to zalecane jest większe wykorzystanie ziarna niż całych roślin, co powoduje wzrost koncentracji energii w paszy, która została uzyskana z kukurydzy. W sytuacji, gdy udział traw w strukturze upraw jest mniejszy do uzyskania dostatecznej ilości paszy objętościowej i zapewnienia wartości wypełnieniowej warto stosować kiszonkę z całych roślin kukurydzy.

Jak wykorzystać wartość pokarmową ziarna kukurydzy?

Wartość pokarmowa kukurydzy jest uzależniona od sposobu podania poszczególnym zwierzętom. W przypadku krów ziarna kukurydzy powinny być rozdrobnione, gdyż taka forma kukurydzy ułatwia dostęp do zawartej w nim skrobi. Suche, rozdrobnione ziarno kukurydzy to cenna pasza dla krów w szczycie laktacji, gdyż zawiera 3 razy więcej skrobi rozkładanej w jelicie w porównaniu do np. jęczmienia. Kukurydza jest też zalecana w żywieniu drobiu, gdyż:

  • ma sporą zawartości tłuszczu i skrobi,
  • jednocześnie ma mało włókna,
  • zawiera karotenoidy, które pozytywnie wpływają na barwę tuszek i żółtek jaj,
  • jest bogata w witaminy,
  • jest lekkostrawna,
  • a do tego jest to wysokoenergetyczny komponent paszowy.

Rozdrobniona kukurydza jako pasza jest polecana również w żywieniu prosiąt, warchlaków i tuczników. Mielona kukurydza ma dużo wyższą strawność i przyswajalność. Wykazuje też wysoką zawartość energii i białka. Zwykle jest stosowana jako uzupełnienie diety. Jest przeznaczona dla wszystkich gatunków zwierząt, ale najchętniej jest podawana drobiu, bydłu, trzodzie chlewnej. Można skarmiać na sucho po zmieszaniu z własnymi zbożami bądź paszami przemysłowymi. Dodatek kukurydzy w żywieniu zwierząt podnosi wydajność i efekty hodowli. Dawkowanie kukurydzy waha się od 5 do 20% w uzależnieniu od poziomów energii i białka w dawce żywieniowej, grupy docelowej i momentu produkcji, w jakiej jest.
W przypadku drobiu mielona kukurydza jako dodatek jest używana w granicach 20%. Natomiast dla trzody chlewnej jako dodatek jest zalecany od 15 do 20% przy stosowaniu koncentratów. Jest to także dobry produkt do uzupełnienia niedoboru energii w dawce żywieniowej u krów mlecznych. Mielona kukurydza bardzo dobrze łączy się z wodą. W żywieniu bydła dominuje tendencja, która polega na stosowaniu pasz charakteryzujących się rosnącą koncentracją energii wraz ze wzrostem wydajności mleka. Jest to efekt wzrastającego zapotrzebowania pokarmowego wysokowydajnych krów przy jednoczesnej ograniczonej zdolności pobrania paszy.